Ciklopropan

Ciklopropan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ciklopropan, netoksičan anestetik koji se daje putem inhalacije.