Cistoskop

Cistoskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Cistoskop, instrument koji se upotrebljava da se ispita unutrašhjost bešike.