Citologija

Citologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Citologija, nauka koja se bavi prirodom ćelija i njihovim bolesnim promenama.