Citoplazma

Citoplazma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Citoplazma, deo čelije (tečnost koja struji u ćeliji) koji ne sadrži jedro, ali od koga, zajedno s jedrom, zavisi život crevo, deo digestivnog trakta, intestinum; proteže se od kraja želuca do završetka rektuma (pravog creva).