Davalac

Davalac – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Davalac, osoba koja daje krv, organ ili neki kalem.