Decibel

Decibel – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Decibel, jedinica za merenje zvuka i sluha.