Defekacija

Defekacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Defekacija, evakuacija izmeta, pražnjenje creva.