Defekt ventrikularnog septuma

Defekt ventrikularnog septuma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Defekt ventrikularnog septuma, urođena deformacija u kojoj postoji nenormalan otvor između leve i desne komore srca.