Dekstrokardija

Dekstrokardija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dekstrokardija, urođena anomalija kad je srce u grudnom košu smešteno sa desne strane umesto sa leve, kao što je normalno.