Delinkvcncija

Delinkvcncija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Delinkvcncija, prestup; antidruštveno, neprihvatijivo ponašanje.