Delirijum

Delirijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Delirijum, mentalna konfuzija, duševna pomućenost ili uzbuđenje, kao što je u nekoj bolesti praćenoj visokom temperaturom demencija, viši stepen slaboumnosti.