Deoba

Deoba – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Deoba, cepanje; podela ili cepanje neke ćelije; takođe nukleamo cepanje, raspadanje jezgra.