Dermografizam

Dermografizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dermografizam, alergijsko stanje kože gde se viđaju promene u kojima je koža uzdignuta i crvene boje kad god je nadražena ili kada se lako zagrebe.