Devica

Devica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Devica, žena sa himenom, devojka koja nikada nije imala seksualni kontakt.