Digestija

Digestija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Digestija, varenje, proces razlaganja hrane tako da se može apsorbovati kroz ćelije koje oblažu creva.