Disecirati

Disecirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disecirati, seći tkiva.