Displazija

Displazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Displazija, premećaj procesa rasta.