Domovi zdravlja Mali Idoš

Domovi zdravlja Mali Iđoš – Dom zdravlja Mali Iđoš

Dom zdravlja dr Marton Šandor – Mali Iđoš Ulica: Zanatlijska 1, 24321 Mali Idjoš Telefon : 024 /730-236 Tel-fax : 024 /730-075