Domovi zdravlja Palilula

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za sudsku medicinu

Dom zdravlja Palilula – Služba za sudsku medicinu Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3231-423 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Dom zdravlja Palilula – Služba stomatološke zdravstvene zaštite Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/322 43 21 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.  

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Rentgen služba

Dom zdravlja Palilula – Rentgen služba Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/322-4321, lokal 192 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za ultrazvučnu dijagnostiku

Dom zdravlja Palilula – Služba za ultrazvučnu dijagnostiku Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-328 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Dom zdravlja Palilula – Služba za laboratorijsku dijagnostiku Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 lokal 185 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba kućnog lečenja

Dom zdravlja Palilula – Služba kućnog lečenja Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 do 325 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba polivalentne patronaže

Dom zdravlja Palilula – Služba polivalentne patronaže Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 do 325 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba socijalne medicine

Dom zdravlja Palilula – Služba socijalne medicine Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 do 325 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Zaštita mentalnog zdravlja

Dom zdravlja Palilula – Zaštita mentalnog zdravlja Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321, lokal 119 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za ORL

Dom zdravlja Palilula – Služba za ORL Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321, lok. 116 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za oftalmologiju

Dom zdravlja Palilula – Služba za oftalmologiju Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 lok. 114 (šalter) Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za fizikalnu medicinu

Dom zdravlja Palilula – Služba za fizikalnu medicinu Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 do 325 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Odeljenje interne medicine

Dom zdravlja Palilula – Odeljenje interne medicine Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321/lok 137 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Zdravstvena zaštita žena

Dom zdravlja Palilula – Zdravstvena zaštita žena Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-326, 011/3224-324, lokal 127 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita školske dece

Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita školske dece Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321, lokal 203 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita predškolske dece

Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita predškolske dece Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321, lokal 199 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita radnika

Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita radnika Adresa: Knez Danilova, br. 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 do 325 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika

Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika Adresa: Knez Danilova, br. 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 lok. 112, 011/3224-329 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a…