Domovi zdravlja Rača

Domovi zdravlja Rača – Dom zdravlja Rača – Ambulanta Miloje Hadžić Šule

Dom Zdravlja Miloje Hadžić Šule – Rača Malo Krčmare Bb, 34212 Malo Krčmare Tel: 034/571-495