Domovi zdravlja Stara Pazova

Domovi zdravlja Stara Pazova – Dom zdravlja Stara Pazova

Dom zdravlja Stara Pazova Ulica: Vladimira Hurbana 2, 22300 Stara Pazova Telefon: 022/310-520