Domovi zdravlja Stari Grad

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Ambulante

Dom zdravlja Stari Grad Adresa: Simina 27, Beograd Telefon info centra: 011/32 15 600 Ambulanta Rige od Fere Adresa: Rige od Fere 9,(ugao sa Gospodar Jovanovom), Beograd Telefon za informacije: 011 26 35 940 Telefon…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Medicina rada

Dom zdravlja Stari Grad – Medicina rada Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 34 794 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Dečja stomatologija

Dom zdravlja Stari Grad – Dečja stomatologija Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 735 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Stomatologija

Dom zdravlja Stari Grad – Stomatologija Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/2639-664 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Preventivni centar

Dom zdravlja Stari Grad – Preventivni centar Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 705; 32 15 777 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Patronažna služba

Dom zdravlja Stari Grad – Patronažna služba Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 717 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Kućno lečenje

Dom zdravlja Stari Grad – Kućno lečenje Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 610 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Terenska služba

Dom zdravlja Stari Grad – Terenska služba Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 770 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Rendgen i ultrazvuk

Dom zdravlja Stari Grad – Rendgen i ultrazvuk Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 724 Telefon info centra: 011/32 15 600  

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Laboratorija

Dom zdravlja Stari Grad – Laboratorija Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 745; 011/3215 667 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Ginekologija

Dom zdravlja Stari Grad – Ginekologija Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/3215-647, 011/3215-721, 011/3215-648 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Fizikalna medicina

Dom zdravlja Stari Grad – Fizikalna medicina Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 621 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Hirurgija

Dom zdravlja Stari Grad – Hirurgija Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 751 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Neuropsihijatrija

Dom zdravlja Stari Grad – Neuropsihijatrija Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 655 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Oftalmologija

Dom zdravlja Stari Grad – Oftalmologija Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 718 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Otorinolaringologija

Dom zdravlja Stari Grad – Otorinolaringologija Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 754 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Interna medicina

Dom zdravlja Stari Grad – Interna medicina Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 666 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Dečiji dispanzer

Dom zdravlja Stari Grad – Dečiji dispanzer Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 650 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Školski dispanzer

Dom zdravlja Stari Grad – Školski dispanzer Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32 15 722 Telefon info centra: 011/32 15 600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stari Grad – Opšta medicina

Dom zdravlja Stari Grad – Opšta medicina Adresa: Simina 27, Beograd Telefon: 011/32-15-600 Telefon info centra: 011/32-15-600 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.