Dorzum

Dorzum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dorzum, leđa nekog organa, poleđina nekog organa, zadnja strana.