Drhtanje

Drhtanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Drhtanje, mišićno podrhtavanje, premor.