ECS

ECS – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

ECS, skraćenica za terapiju elektrošokovima.