Edem

Papila, edem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Papila, edem, vidi: edem papile.

Edem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Edem, otok prouzrokovan preteranim nakupljanjem serozne tečnosti u tkivu.