Egzacerbacija

Egzacerbacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzacerbacija, rasplamsavanje, razbuktalost neke bolesti; povratak bolesnog stanja.