EKG

EKG – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

EKG, skraćenica za elektrokardiogram, zapis rada srca.

EKT – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

EKT elektrokauterizacija, spaljivanje tkiva putem električne struje.