Ekhimoza

Ekhimoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekhimoza, purpuma preobojenost kože kao posledica krvarenja, izliva krvi u tkivo; modrica, uboj.