Ekshalirati

Ekshalirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekshalirati, izdisati, izdahnuti vazduh Supr. inhalirati.