Ekspektoracija

Ekspektoracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekspektoracija, iskašljavanje ispljuvka iz grudi.