Elektrokoagulacija

Elektrokoagulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Elektrokoagulacija, koagulacija i uništavanje tkiva upotrebom električne struje.