Elektrolit

Elektrolit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Elektrolit, materija koja može, kada je u rastvoru, da prenese električne impulse.