Elektrošok terapija

Elektrošok terapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Elektrošok terapija, prouzrokovanje grčeva, konvulzija, upotrebom električnih šokova. Ova terapija je od pomoći u lečenju nekih psihijatrijskih stanja.