Endemičan

Endemičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Endemičan, neko oboljenje, obično infektivno, koje se javlja na jednom određenom prostoru, kao što je npr. grad ili oblast.