Eozinofil

Eozinofil – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eozinofil, vrsta belog krvnog zma koje ima crvenkastu boju kada se oboji i ispituje pod mikroskopom.