Epidemiologija

Epidemiologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epidemiologija, nauka koja se bavi proučavanjem pojave i prevalencija neke bolesti, često se koristi za proučavanje načina širenja kontagioznih, zaraznih bolesti.