Epikantus

Epikantus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epikantus, dodatni nabor kože koji pokriva unutrašnji deo očiju, viđa se kod ljudi sa Orijenta.