Etmoidne ćelije

Etmoidne ćelije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Etmoidne ćelije su šupljine koje formiraju sinus, a nalaze se iza nosa.