Etnički

Etnički – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Etnički, svojstven prirodnoj grupi stanovnika sa istim jezikom i kultumim osobinama.