Facijalni nerv

Facijalni nerv – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Facijalni nerv, sedmi moždani živac, koji snabdeva svojim ograncima mišiće i površinu jezika, uvo i lice.