Femenjača

Femenjača – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Femenjača, foramen, otvor, kao što je na primer u kostima lobanje.