Femur

Femur – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Femur, butna kost, kost koja se nalazi između zgloba kuka i kolena.