Fenestracija

Fenestracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fenestracija, operacija koja se obavlja da bi se uklonila ili smanjila gluvoća.