Fetologija

Fetologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fetologija, nauka koja se bavi proučavanjem deteta, fetusa dok se još najazi u majčinoj .utrobi, uterusu