Fibroza

Fibroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fibroza, zamenjivanje normalnih komponenata neke strukture, nekog organa, fibroznim tkivom.