Fibula

Fibula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fibula, manja od dve kosti potkolenice, lišnjača, kost koja se pruža od kolena duž spoljne strane potkolenice do gležnja.