Fimoza

Fimoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fimoza, suženost prepucijama tako da se ne može prevući preko glave penisa, posuvrnuta navlaka muškog polnog uda.