Fisura

Fisura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fisura, naprslina ili pukotina, kao što je fisura anusa.