Fiziologija

Fiziologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fiziologija, nauka koja proučava funkcije tkiva i organa.